بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
تاريخچه
  

بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در سال  1308 همزمان با ساخت بندر واسكله نوشهر به عنوان درمانگاه راه اندازي شد و در سالهاي بعد بصورت زايشگاه ، آموزشگاه بهياري و از سال 1343به عنوان بيمارستان فعال بوده است ليكن از سال 1354 با فعال شدن اطاقهاي عمل وساير بخشهاي بستري خدمات بيمارستان نيز گسترش يافت و در اسفند 1386 ساختمان جديد بيمارستان راه اندازي و در 1387/3/27 با حضور وزير محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي دولت نهم جناب آقاي دكتر كامران باقر لنكراني و مسئولين استاني وشهرستاني رسما" افتتاح گرديد.
1397/07/05
Powered by DorsaPortal