بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
اطلاعات بيمارستان

 

 
 اين مركز به عنوان بيمارستان عمومي  (جنرال)
 
داراي بخشهاي بستري : داخلي – جراحي عمومي – اطفال– نوزادان- زنان وزايمان- ارتوپدي- ارولوژي-  جراحي چشم
 
 گوش حلق و بيني-  زايشگاه-  تالا سمي-   اورژانس - آندوسكوپي 
بخشهاي ويژه :  آي سي يو  8 تخت –  سي سي يو 6 تخت-دياليز 8 تخت مي باشد.                                                       
 
 تعداد تخت مصوب 89 وتخت فعال 79 تخت مي باشد.
 


        

  
                                        

بخشهاي پاراكلينيك : آزمايشگاه – پاتولوژي- راديولوژي –CT_SCAN  سونوگرافي- اكوگارديوگرافي- تست ورزش- داروخانه 
 
                                                                                                                                            
                                                                                             
 
 درمانگاه تخصصي شامل درمانگاه داخلي-جراحي عمومي –زنان-كودكان و نوزادان
گوش حلق وبيني-قلب وعروق- ارتوپدي-
كليه ومجاري ادراري- چشم پزشكي- اعصاب وروان - مغز واعصاب
دندانپزشكي -بيماريهاي عفوني وتب د
ار  ، ديابت و فشار خون مي باشد .
 
 

 

 

نحوه پذيرش بيماران در بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر:

 

پذيرش در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر به صورت 24 ساعته انجام مي گردد.

اين بيمارستان در راستاي ارتقاء سلامت بيماران و بيمار محوري در تمام 24 ساعت آماده خدمات آزمايشگاهي ، تصوير برداري ، بستري و سرپائي مي باشد .

بيماران با مراجعه به درمانگاههاي تخصصي بيمارستان برابر برنامه درمانگاه كه در وب سايت بيمارستان و همچنين در داخل درمانگاه درمعرض ديد عموم قرار دارد مي توانند از خدمات ويزيت پزشكان متخصص بهره مند گردند.

اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر به صورت شبانه روزي آماده خدمت رساني به مراجعين محترم مي باشد . درصورت آنكه مراجعين نياز به خدمات اورژانس تخصصي داشته باشند در بخش اورژانس بستري گرديده و از پزشكان متخصص مقيم يا آنكال  جهت ارائه خدمت به اين عزيزان استفاده مي گردد.

در صورت آنكه خدمات تخصصي مورد نياز بيماران اورژانس دربيمارستان قابل ارائه نباشد با هماهنگي ستاد هدايت دانشگاه ، در چارچوب ارتقاء سلامت بيماران در مرحله اول  به بيمارستان هاي قطب و در غير اين صورت به نزديكترين بيمارستان با ارائه امكانات اين گونه خدمات اعزام مي گردند .

بيماراني كه به پزشكان طرف قرارداد بيمارستان مراجعه مي نمايند مي توانند از خدمات بستري ، سرپائي و پاراكلينيك بيمارستان بهره مند گردند.

در راستاي ارتقاء سلامت بيماران و بيمار محوري بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر علاوه بر ارائه خدمات،  تحت پوشش بيمه هاي پايه        ( سلامت ، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح ) طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بانك مركزي ، بانك كشاورزي، بانك صادرات ، بانك سپه ، شركت نفت، بازنشسته نفت، البرز ، دانا ، دي، ايران ، نوين  ، آتيه سازان ، نيروي دريايي 460 مگاواتي و نيروگاه برق  مي باشد.

كليه خدمات اين بيمارستان بر اساس تعرفه هاي دولتي و كتاب ارزش نسبي بوده و به بيماران در هنگام ترخيص صورتحساب ارائه خواهد شد.

درمانگاه تخصصي اين بيمارستان براي بيماران ارجاعي از پزشك خانواده يا مراكز جامع سلامت شهري و روستائي با الويت نوبت دهي در كمترين زمان انتظار، خدمات درماني را ارائه مي نمايد.

درمانگاه تخصصي كليه خدمات مشاوره اي، تخصصي و فوق تخصصي را به پزشكي قانوني و بيمه هاي تجاري در قالب درخواستهاي مكتوب ارائه مي نمايد.

نرخ برخي از خدمات قابل ارائه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر به شرح ذيل مي باشد:

 

1.      هزينه  تخت ICU  براي هر شب بستري :                           8/473/000   ريال

2.      هزينه تخت CCU  براي هر شب بستري :                           4/236/000   ريال

3.      هزينه تخت عمومي  براي هر شب بستري :                         1/826/000   ريال

4.      هزينه ويزيت پزشكان اورژانس :                                     127/000      ريال

5.      هزينه ويزيت پزشكان متخصص در اورژانس:                       159/000     ريال

6.      هزينه ويزيت روز اول بستري :                                       523/600     ريال

7.      هزينه ويزيت روز دوم بستري به بعد:                                428/400      ريال

8.      هزينه ويزيت روز ترخيص :                                           285/600     ريال

 
   
 
 
 
 

 

 
 

1398/11/10
Powered by DorsaPortal