بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
مديريت پرستاري
دفتر پرستاري
 
 
 
 
 مديريت خدمات پرستاري :  كبري  تاراجي - كارشناس پرستاري
 
 
سوپروايزر آموزشي :  معصومه نوروزي  -  كارشناس ارشد پرستاري - مراقبت ويژه
 
سوپروايزر باليني : مرضيه شريفي -  كارشناس پرستاري
 
 
سوپروايزر باليني : اعظم آرياخواه-  كارشناس پرستاري
 
 
سوپروايزر باليني :  سميه علي محمدپور -  كارشناس پرستاري
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/04/18
Powered by DorsaPortal