بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
مديريت
مدیریت ارشد بیمارستان  
 

                                                                                                                               
 
 
سرپرست بیمارستان : دکتر شهرام حسین زاده کاکرودی -  متخصص طب اورژانس  
 
 
    
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                         
 
      مدیریت بیمارستان:  حسین حاج منوچهری -  کارشناس رادیولژی
 
 
 

 
           مدیریت خدمات پرستاری:  مرضیه شریفی جلودار  -  کارشناس پرستاری
1400/08/04
Powered by DorsaPortal