بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
امور اداري
اداره امور عمومی وکارگزینی       

عبدالرضا متاجی : رئیس اداره امور عمومی 
                                                                                                                                  
   
                                                                                                                            نازنین زینب خواجوند  -    کارگزین  
                                                                                       
         
  
                                                                       
            رقیه پاشا چلندر  - کارگزین 
 
                              
                             
       
          
 
 
 
 
 
یاسرقاسمی - بایگان
 
      
   عبدالرضا کلاگر:  نامه رسان
 
1400/08/05
Powered by DorsaPortal