بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
امور مالي
 
 
    
      عامل مالی و مسئول حسابداری :  رشید شرج شریفی  -  کارشناس ارشد مدیریت مالی
 
 
سرکار خانم  مریم پاشا چلندر
 
"مسئول درآمد"  
 
 
 
جناب آقای محسن انگورج تقوی
 
"کارشناس حسابداری "
 
 
 
سرکار خانم مژگان کاوسی
 
 
"مسئول دریافت و پرداخت  "
1399/05/14
Powered by DorsaPortal