بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
راديولوژي
             مركزراديولوژي وسونوگرافي شهيد بهشتي نوشهر:
     
          
           مجهز به دو دستگاه راديولوژي ثابت
             مجهز به دو دستگاه راديولوژي پرتابل
 
         
           مجهز به يك دستگاه سونوگرافي كالر داپلر 
          مسئول   فني:   دكتر حميده جمشيدي
         مسئول بخش:  قهرمان ترك لشكناري (كارشناس راديولوژي)  
 
           فعاليت راديو لوژي : شبانه روزي
           فعاليت سونوگرافي :روزهاي شنبه، يكشنبه و دو شنبه صبح با تعيين وقت قبلي
 
 
 
1398/08/27
Powered by DorsaPortal