بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
سي تي اسكن


      مركزسي تي اسكن(CT_SCAN)
شهيد بهشتي نوشهر
       اين مركز در سال1390از مصوبات سفر مقام معظم رهبري راه اندازي شد.
        واز آن زمان در خدمت مردم شريف نوشهرومراجعين مي باشد.
سي تي اسكن اسپيرال مولتي اسلايس6
انجام سي تس اسكن با تزريق و بدون تزريق
    
          
          مسئول فني: دكترحميده جمشيدي(داراي بوردتخصصي راديولوژي )
        
         مسئول بخش:قهرمان لشكناري(كارشناس راديولوژي)
فعاليت :همه روزه صبح وعصر با تعيين وقت قبلي
انجام سي تي اسكن اورژانس با هماهنگي سوپروايزر كشيك
تلفن تماس:3230711-3233211داخلي172
 
1398/08/27
Powered by DorsaPortal