بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
br ENGLISH
تاریخ: 1399/03/25 تعداد بازدید: 244
دریافت تقدیرنامه رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر(دکترمحمدسلطان تویه) از استاندار محترم مازندران جناب آقای حسین زادگان به جهت بهینه سازی مصرف انرژی
دریافت تقدیرنامه رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر(دکترمحمدسلطان تویه) از استاندار محترم مازندران جناب آقای حسین زادگان به جهت بهینه سازی مصرف انرژی در اولین جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر سال 99
دریافت  تقدیرنامه رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر(دکترمحمدسلطان تویه) از استاندار محترم مازندران جناب آقای حسین زادگان به  جهت بهینه سازی مصرف انرژی در اولین جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر سال 99

 اقداماتی که منجر به بهینه سازی مصرف انرژی توسط مدیریت بیمارستان در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری  برای تحقق و تامین اقتصاد مقاومتی شامل موارد ذیل بوده است:
1.    بهسازی کامل موتور خانه بیمارستان و ارتقاء بهروری سیستم سرمایش
2.    تبدیل روشنایی بخش ها و واحد های پر مصرف به سیستم SMD
3.    آموزش به کلیه پرسنل به منظور تلاش مضاعف و همراهی در جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی
4.    نظارت مرتب بر میزان رعایت دستورالعمل های کاهش مصرف بر اساس چک لیست توسط ناظر تاسیسات
5.    نظارت سوپروایزران محترم در جهت رعایت دستورالعمل های کاهش مصرف
6.    هماهنگی با کارشناسان محترم اداره برق در جهت ارائه راهنمائیهای لازم

8.تنظیم دمای اسپیلت ها روی درجه22
9.    عدم استفاده از وسایل و ادوات پر مصرف تاسیساتی در زمان اوج مصرف (دستگاه جوش،...)
10. تعمیرات اساسی و چک های متوالی تابلو های برق ، الکترو پمپ ها و الکترو موتور ها در خصوص توالی بارها و عدم انجام نشتی
 
برای تحقق این امر باید از تلاش مجدانه مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای داریوش بائی لاشکی
 مهندس ناظر محترم cmms جناب آقای مهندس دوانلو

 شرکت پیمانکار تاسیسات وپرسنل خدوم و زحمتکش واحد تاسیسات بخصوص مهندس الیکائی ، جناب حاج آقای فغانی و همکاران ایشان

تشکر و سپاسگزاری نمائیم
دریافت  تقدیرنامه رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر(دکترمحمدسلطان تویه) از استاندار محترم مازندران جناب آقای حسین زادگان به  جهت بهینه سازی مصرف انرژی
Powered by DorsaPortal